Chặng đường tình yêu 7 năm của Tim-Trương Quỳnh Anh

Chặng đường tình yêu 7 năm của Tim-Trương Quỳnh Anh

Rất tiếc dù trải qua bao sóng gió, đến nay họ đã mệt mỏi phải buông tay.