The Chainsmokers đến Việt Nam biểu diễn

The Chainsmokers đến Việt Nam biểu diễn

The Chainsmokers đến Việt Nam biểu diễn. Đây là một trong 5 điểm đến nằm trong tour châu Á của bộ đôi DJ tài năng.