MBC Gayo Daejejeon 2017

MBC Gayo Daejejeon 2017

MBC Gayo Daejejeon 2017 sẽ được tổ chức tại MBC Dream Center ở Ilsan, Hàn Quốc. Chủ đề của chương trình năm nay sẽ là "The Fan", nơi các nghệ sĩ tham gia sẽ chuẩn bị những sân khấu đặc biệt cho người hâm mộ của họ.