Idol School - Chương trình tìm kiếm Girlgroup có sự tham gia của Trainee Big 3

Idol School - Chương trình tìm kiếm Girlgroup có sự tham gia của Trainee Big 3

Idol School là chương trình tìm kiếm các thành viên của một nhóm nhạc nữ. Trong đó, các thí sinh sẽ trải qua 11 tuần học tập trước khi đến với bài thi "tốt nghiệp", chọn ra những "học sinh" có điểm số cao nhất để debut trong nhóm nhạc nữ mới. Điểm nổi bật của Idol School là chương trình sẽ đánh giá yếu tố "tiềm năng" của các thay sinh, thay vì..