Golden Disc Awards lần thứ 32 (2018)

Golden Disc Awards lần thứ 32 (2018)

Đến hẹn lại lên, Golden Disc Awards (GDA) lần thứ 32 sẽ được tổ chức trong hai ngày 10/1 và 11/1/2018.