Ariana Grande đến Việt Nam biểu diễn và hủy show vào phút chót

Ariana Grande đến Việt Nam biểu diễn và hủy show vào phút chót

Theo thông tin và hình ảnh do trang Twitter của Bkstg đăng tải, Ariana Grande sẽ tổ chức concert nằm trong hệ thống "Dangerous Woman Tour" tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23.8 tới đây.