Nhìn poster bạn có nhận ra được những bộ phim Đài từng "phá đảo" tuổi thơ của mình không?

Hồi xưa có ai từng thuê đĩa về rồi "cày" thâu đêm, sáng hôm sau lên tám rôm rả với các bạn cùng lớp về tình tiết trong phim không? Cùng vào đây làm quiz để sống lại "cả một trời thương nhớ" nha!

Các quiz tương tự