Nhìn ảnh chụp đoán ngay tạp chí của TFBOYS có làm khó được bạn?

Nghe qua rất nhiều bài hát của TFBOYS, xem qua rất nhiều bộ phim TFBOYS đóng, vậy nhìn ảnh thôi bồ có biết đây là ảnh nhóm và các thành viên chụp cho tạp chí nào không? Nếu chưa thì nhanh nhanh "bơi" vào đây thử ngay và luôn nè bồ ơi!

Các quiz tương tự