Nhận diện idol nhà JYP qua đôi mắt

Nếu bạn là một JYP-stan thì đây chính là quiz dành cho bạn!!!!!! Bạn nghĩ mình đã tường tận "gà" nhà JYP đến từng chân tơ kẽ tóc? Vậy thử coi bạn có thể nhận ra idol mình chỉ qua đôi mắt thôi không nhé ~ Chiến thôi!!

Các quiz tương tự