Khi các thành viên Super Junior đánh lẻ. Bạn biết các ca khúc của họ chứ?

Ngoài hoat động ở nhóm chính, các thành viên cũng lần lượt rủ nhau đánh lẻ như solo, nhóm nhỏ,... Bạn chắc chắn mình rành về các bài hát của Super Junior, vậy khi họ đánh lẻ bạn còn tự tin chứ? Cùng thử ngay thôi nào

Các quiz tương tự