Kể tên đồ vật trong nhà bằng tiếng Anh

Toàn những đồ vật quen thuộc nha, xem thử trình độ tiếng Anh của mình tới đâu rồi nè. 10 câu hỏi trong vòng 3 phút, bắt đầu nha.

Các quiz tương tự