Đọc lời dịch, đoán tên bài hát của TFBOYS, bạn dám chứ?

Nằm lòng các ca khúc của TFBOYS, thế việc đọc lời dịch đoán ngay tên có quá khó với bồ? Vào làm quiz để thử "trình" ngay và luôn thôi mấy bồ ơi!

Các quiz tương tự