Đoán thành viên SNSD qua giong hát?

Đối với những fan đã luôn theo dõi và ủng hộ SNSD trong suốt chặn đường vừa qua hẳn sẽ nhận ra ngay giọng của từng thành viên khi nghe nhạc chứ? Cùng thử thách nhé !

Các quiz tương tự