Đoán bài hát của GOT7 qua đoạn nhạc đảo ngược?

Bạn là Ahgase chắc hẳn những bài hát của GOT7 bạn đều biết và thuộc hết đúng không nào? Vậy bạn có tự tin mình đoán được bài hát GOT7 khi chúng bị đảo ngược không?

Các quiz tương tự