Cùng tìm hiểu một chút về 'Đô giáo chủ' - D.O. nhà EXO nào bạn ơi !!

Ngày 12/1 là sinh nhật của D.O. nhà EXO rồi. Cùng tìm hiểu một chút về "hot boy đanh đá" qua quiz này nha !!

Các quiz tương tự