Chỉ nhìn quần áo, bạn có nhớ tên hãng thời trang BTS mà diện ?

Giữa cả "rừng" nhãn hiệu mà BTS đã từng diện qua, bạn đủ tự tin để làm Sherlock Holmes "soi" cho bằng hết?

Các quiz tương tự