Bạn nhớ được bao nhiêu ca khúc Kpop mùa đông?

"Mùa nào nhạc nấy", mùa đông này bạn đã nghe được bao nhiêu ca khúc KPOP về mùa đông rồi? Là fan KPOP, để xem bạn có bao nhiêu kiến thức về các ca khúc KPOP mùa đông nha ~

Các quiz tương tự