Bạn có thực sự hiểu về thánh nhảy Kim Chungha?

Bạn còn nhớ về thánh nhảy Kim Chungha - cựu thành viên I.O.I và bây giờ cô ấy đã debut với tư cách một ca sĩ solo? Bạn đã tìm hiểu về cô gái này chưa? Thử thách ngay nhé!

Các quiz tương tự