Bạn có thể đoán tên bài hát qua một câu hát "huyền thoại" không?

Rất nhiều nghệ sĩ trở thành hiện tượng âm nhạc hay đơn giản là nổi bần bật chỉ sau một câu hát đặc trưng. Thậm chí khi nhắc đến bài hát này, khán giả sẽ nhớ đến câu hát "kinh điển" này còn nhiều hơn toàn bộ bài hát. Cùng chơi và điểm lại xem bạn có nhớ được hết những "huyền thoại" này không nhé!

Các quiz tương tự