VKook shipper não tàn nhất tao biết -

ờ, VK shippers não tàn còn VKook thì không!

Thưa, t phải nói VK shipper là CÓ não tàn nhiều nhất tao có thể biết! 

xin lỗi chứ cái bài báo của jikook mà mấy đứa nào ẳng ẳng là " V và Jhope không thích điều này" ơ tao nói thẳng  m vào trang của Jikook hoặc là ảnh JiKook nói như thế thì tao xác định mày ăn L O N rồi! Bỗng nhiên chui mẹ đâu ra, VKook là nhất? 

tao đéo như mấy shippers KM khác mà chịu đựng đâu, con khỉ! 

làm như Vkook thực sự là real đó? ở VN là ship nhiều nhất nhé. 

chúng m đừng nhìn mỗi Vn mà nói chỗ nào cũng ship VK như tụi m ở đâu cũng real, tụi m ra nước ngoài mà xem, hoặc xem các trang nước ngoài, JiKook và VMin ship nhiều nhất đấy. Thế đ éo nào t đi xem vid JiKook/KookMin hay VMin thì có đứa shipper não tan VKs vào "V/Kook xác định ngủ sofa nha" t đọc xong muốn vả cho nó luôn. 

xin lỗi chứ những thành phần t nói trên còn nhiều lắm. các m không muốn gây ác cảm với shipper khác thì câm mẹ nó đi, nhà mèo không đụng nhà chó. 

t nói thật, có bài shipper VK mà chúng tao những đứa ship JiKook vào nói một câu " Jimin không thích điều này. " thì xác định bọn m còn ẳng nhiều lắm. T nói vậy thì biết rút kinh nghiệm đi. 

ĐÉO THÂN