Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

TWICE 2ND TOUR 'TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park' @Jamsil Indoor Stadium -

1. Missing you

https://www.youtube.com/watch?v=sHXEElcYTcU

2. Cheer up

https://www.youtube.com/watch?v=heAuOGejUO4

3. Look at me

https://www.youtube.com/watch?v=QNOralXk_lw

4. Sweet talker & What is love ?

https://www.youtube.com/watch?v=zOY1MjiiHVc

5. Some one like me

https://www.youtube.com/watch?v=ZT5x7HAnh24

6. OPPA (SANA & MINA & CHAEYOUNG)

https://www.youtube.com/watch?v=0SSCkFmwsow

7. Valenti

https://www.youtube.com/watch?v=telnR4bt3pI

8. LIKE OOH-AHH

https://www.youtube.com/watch?v=IHQ3Q5d-OTk

9. SIGNAL

https://www.youtube.com/watch?v=lxkwBn80050

10. WHAT IS LOVE (Acoustic)

https://www.youtube.com/watch?v=AmqphCfpSrw

11. KNOCK KNOCK

https://www.youtube.com/watch?v=1zNUNK8HjQU

12. HEART SHAKER

https://www.youtube.com/watch?v=CcK6h9NxC-w

13. RAINISM (DAHYUN)

https://www.youtube.com/watch?v=4EZtdGL9dOA&t=63s

14. MY EAR'S CANDY (2YEON)

https://www.youtube.com/watch?v=p4aLTPN6pvE

15. YOU IN MY HEART

https://www.youtube.com/watch?v=YlhG0tYY7hk

16. STUCK (ONCE)

https://www.youtube.com/watch?v=h4gyRJkIJSY

17. FFW

https://www.youtube.com/watch?v=Tu6MXLZsl8M

18. REALLY REALLY

https://www.youtube.com/watch?v=GDTtgtGePbk

19. ONLY YOU

https://www.youtube.com/watch?v=PYl2D4R1veM

20. LIKEY

https://www.youtube.com/watch?v=WkR-gDzJb9A

21. TT

https://www.youtube.com/watch?v=mCK34PawMmY

22. PONYTAIL

https://www.youtube.com/watch?v=Ju33gPb7m0Y

23. ONE IN A MILLION

https://www.youtube.com/watch?v=F7XFuX0sT08

24. END OF TIME (JIHYO & MOMO & TZUYU)

https://www.youtube.com/watch?v=iaP7Vr3ai0g

25. STUCK

https://www.youtube.com/watch?v=LMNWnZp4tJo&t=57s

26. HOLD ME TIGHT

https://www.youtube.com/watch?v=ujqJ3WLrRn0

27. TURTLE

https://www.youtube.com/watch?v=st7xNqk6b_Q