Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Tuyên-ngôn tuyên-bố thành-lập Liên-bang Cộng-hoà Xã-hội chủ-nghĩa Xô-viết chống TWICE -

Hỡi nhân-dân Xô-viết, những người thừa-kế ý-chí của những thế-hệ Liên-bang Xô-viết xưa!

 

Chúng ta vốn muốn hoà-bình, và chung sống cùng những nền cộng-hoà khác trên thế-giới này trong yên bình.

 

Nhưng cơn bão Phát-xít của giặc TWICE đã đến! Nó đã đến như muốn huỷ-diệt tất cả những gì các anh-em đồng-chí, nhân-dân các nền cộng-hoà đã cố gắng xây-dựng.

 

Những tên giặc Phát-xít TWICE và quân-đội ONCE khát máu đã cố gắng làm những gì tai-hại nhất và dã-man nhất cho chúng ta.

 - Chúng xuyên-tạc luật-pháp, xâm-phạm quyền tư-hữu bản-quyền của những nghệ-sĩ chân-chính khác trên thế-giới.

 - Chúng tuyên-chiến với nền lập-pháp của chúng ta, dùng những chiêu-trò lừa-dối lưu-manh để được nổi-tiếng.

 - Chúng tuyên-chiến với quyền hành-pháp của chúng ta, thoá-mạ nhân-dân chúng ta bằng những tuyên-bố dối-trá, tự kiêu và xuyên-tạc trắng trợn và những hành-động bạo-lực dã-man.

 - Chúng bắt dân ta phải cung-cấp nhà chứa cho trại lính khổng-lồ của chúng.

 - Chúng bắt dân ta phải chịu sự phụ-thuộc và kiếm-soát không gian mạng của chúng ta để cho chúng tha-hồ dối-trá hưởng lợi.

 

Vì những lẽ đó, và cũng vì những lý-do chính-đáng để ly-khai và chống lại sự thống-trị của chế-độ Phát-xít, THRICE, những người Xô-viết, tuyên-bố thành-lập Liên-bang Cộng-hoà Xã-hội chủ-nghĩa Xô-viết chống TWICE, để ngọn cờ Xô-viết chúng ta tung bay trong nền dân-trị của chúng ta!

 

(Kéo lá quốc-kỳ)