Tổng kết lượt stream trên Spotify của Lady Gaga -

Tổng kết lượt stream trên Spotify của Lady Gaga đền ngày 29/10/2016:

The Fame: 403.150.678

The Fame Monster: 354.260.872

Born This Way: 264.123.622

ARTPOP: 346.032.895

Cheek To Cheek: 40.417.977

Joanne: 83.376.987

P/s: Album Born This Way là album chỉ dành riêng cho tài khoản Premium từ nằm 2011 - 2015. Đến năm 2016 mới mở cho tài khoản Free.