ONCE Không hề Trẩu????? -

Xin nhấn mạnh là ONCE, không hề trẩu một chút nào hết ???? ONCE Cmt dễ thương ????thấy cưng dễ sợ lun nha ???? dùng những lời lẽ mà chúng ta chỉ cần nhìn qua đã biết trình độ học vấn của họ cao cỡ nào rồi ???? Ngưỡng mộ ????