Hôhô Hôhô ???? -

Giây thứ 10 nha nhìn cho kỹ vào nha. BLΛƆKPIИK cảm ơn BLINK vì BLΛƆKPIИK TV đã đạt 10M Views. Bằng nhiều thứ tiếng Trong đó có tiếng Việt Nam. "Xin đa tạ". Vãi cả Xin đa tạ:)) Chắc là lại nhờ ông Google dịch giống con gấu tró KRUNK nữa rồi ????