Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Daesang -

Tổng hợp số Daesang mà BTS đã nhận được tính đến hiện tại:

2016
MMA: Album Of The Year (HYYH: Young Forever)
MAMA: Artist Of The Year
 
2017
MMA: Song Of The Year (Spring Day)
MMA: Global Artist Of The Year
MAMA: Artist Of The Year
 
2018
GDA: Disc Daesang (Love Yourself: Her)
SMA: Grand Prize
KMA: Musician Of The Year
SOBA: Soribada Artist Daesang
MGA: Digital Album Of The Year (Love Yourself: Answer)
MGA: Artist Of The Year
AAA: Artist Daesang
MMA: Album Of The Year (Love Yourself: Tear)
MMA: Artist Of The Year
MAMA: Worldwide Icon
MAMA: Album Of The Year (Love Yourself: Tear)
MAMA: Artist Of The Year
KMPA: Album Of The Year (Love Yourself: Answer)
 
2019
GDA: Disc Daesang (Love Yourself: Answer)
SMA: Grand Prize
EMA: Daesang Best Concert
KMA: Musician Of The Year
KMA: Song Of The Year (Fake Love)
TMA: The Fact Music Grand Prize Daesang
MGMA: The Top Artist
MGMA: M2 The Top Video
NEWSIS K-EXPO: Hallyu Culture Grand Prize
SOBA: The Artist Of The Year
VLIVE AWARDS V HEARTBEAT: The Most Loved Artist
MMA: Record Of The Year (MOTS: Persona)
MMA: Song Of The Year (Boy With Luv)
MMA: Album Of The Year (MOTS: Persona)
MMA: Artist Of The Year
MAMA: Worldwide Icon
MAMA: Song Of The Year (Boy With Luv)
MAMA: Album Of The Year (MOTS: Persona)
MAMA: Artist Of The Year
 
2020
GDA: Digital Daesang (Boy With Luv)
GDA: Disc Daesang (MOTS: Persona)
SMA: Best Album (MOTS: Persona)
TMA: The Fact Music Grand Prize Daesang