A.R.M.Y ơi có chuyện gấp cần bàn về chuyện hẹn hò của BTS ~~ -

BTS bị phát hiện hẹn hò ~~ Ở dưới là link youtube mà knet đưa ra cho rằng đó là bằng chứng hẹn hò của các trai ~~ https://www.youtube.com/watch?v=9DwzBICPhdM https://www.youtube.com/watch?v=xEeFrLSkMm8