Z.Tao, Luhan, Kris rời EXO

Z.Tao, Luhan, Kris rời EXO

3 thành viên người Trung rời khỏi nhóm nhạc đình đám EXO vì mâu thuẫn với công ty quản lý SM.Entertainment đã dẫn đến những vụ kiện chưa có hồi kết.