Đoán sự kiện INFINITE tham gia qua hình ảnh?

Bạn có thường xuyên theo dõi các sự kiện mà INFINITE tham gia và save ảnh về không? Nếu đúng vậy thì ấn vào chơi để xem bạn có thể đoán được bao nhiêu sự kiện mà INFINITE tham gia qua hình ảnh nhé!

Các quiz tương tự

tinnhac.com