Xếp hạng body APINK -

Naeun or Hayoung no.1

Đây chỉ là ý kiến của riêng mình. Các bọn cứ việc cho ý kiến

1: Son Na Eun
2: Oh Ha Young
3: Kim Nam Joo
4: Jung Eun Ji
5: Park Cho Rong
6: Yoon Bo Mi(theo lời của oh ha young nhà a hường !!!!)