Taylor Swift muốn tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình chữa trị của Selena. -

Cụ thể,  Taylor Swift đề nghị Selena Gomez đến ở tại biệt thự của mình, đồng thời dùng máy bay cá nhân đưa bạn thân đi lại trong quá trình chữa trị, ngay khi biết bệnh tình của bạn thân trở nặng.