Sơn tùng còn tài năng hơn Mina và Jimin -

vì sao ư ?

Sơn tùng rap hay hơn jimin và Mina

sơn tùng hát hay nhảy đẹp hơn jimin mina

sơn tùng nổi tiếng hơn jimin mina

Mina và Jimin thua Sơn tùng mọi mặt hahahahahahaha