Shipper? -

Xin mấy Sope , Vkook , Vmin, Namjin, Kookmin, Hopemin đừng nổi nóng không có ý gì đâu????????????

Tao thì cực ủng hộ Shipper nha????????????

Tao là VKOOK shipper chân chính luôn nhưng mà nói thật ra tao ko ưa lũ ship Bang tan với mấy nhóm nhạc nữ khác tí nào . Ghép hình xấu thấy sợ lại còn ảo tưởng vler dell biết tụi nó có thấy thõa mãn không chớ tao thì????????????( thật ba chấm) 

Ship thì tao không cấm nhưng mà có tâm tí . 

Hết