(phóng sự hậu MAMA) Câu hỏi phỏng vấn sau MAMA 2017 -

Đó là kết tinh của cả mọi cảm xúc bất bình và phẫn nộ của các fandom, phải chăng đó là một sự thật đằng sau MAMA?

Câu hỏi hôm nay: Liệu MAMA có bị suy thoái đạo đức nghề nghiệp một cách trầm trọng sau năm 2011 hay vì lý do nào khác?