My Choice !!! MAMA 2017 !!! Ai vote giống tui hơm nè??? -

Mới thi xong, thoải mái quá. Bây h tui sẽ quyết tâm tập trung vào việc vote MAMA và đây là "My choice"

Hé hé tui vote rất đơn giản, nhanh, gọn và lẹ

ARMY, Garnet vào vote đi mọi người.

~Saranghaeyo~

www.mwave.me/en/mama/vote