Mệt! -

Mọi người ơi! Tui yêu Daniel mất rồi! Ko phải là vì tôi hám trai mà tôi quá tham! Tui có idol rồi mà còn thích anh ấy! Huhu