LÝ DO VÌ SAO TUI THÍCH KANG DANIEL? -

  1. Đẹp troai
  2.  Sexy
  3. Cool ngầu lòi
  4. kute

tui thích Đào vì điểm đó! Với lại Kang có cái biểu cảm đắt giá lắm! Khi xem cái đoanj vuốt đùi trên Weekly idol tui mê luôn! Tui love KANG ĐÀO very nhiều!