Chúng ta đêu là fan trẩu hết thôi! -

Gửi tất cả những bạn fan đã từng nhắc người khác viết hoa tên idol, chúng ta đều là fan trẩu thôi, sao lại có thứ fan mắt dày thế nhỉ? Cái thứ fan đến tên idol của mình cx viết ko xong thì fan cái quái gì, chúng mày học tiểu học chưa? Cô giáo ko dạy tên riêng phải viết hoa à mà còn vặn lại, năm mới rồi, sống SANG LÊN chút đi, sống kém sang có tổ chức à? Đấy, tao cap hết rồi, mất con nghe chó S..Ủ..A