CẢM THẤY HỔ THẸN CHO NHÀ CHỐNG ĐẠN HAHAHA -

Hôm nay đọc được tin về sale album của EX), đọc xong thấy mắc cười cho một nhóm nào đó ghê haha. Fan thay mặt thần tượng ra sức chém " nổ hơn lựu đạn", đi đâu cũng bô bô rằng oppa nhà tao số 1 KPOP giờ EXO comeback mới biết thế nào là sml =)))))))))) Đúng là binh đoàn nhụt nhã, mặt dày mới làm fan của loại idol "bom đạn" nổi nhờ thời đó =)))))). Fan Twice nè, gây war nè, ngon nhào vô cắn càng đi mấy fan nhà chống đạn ơi.