BTS chỉ nên có 6 hoặc dưới 6 thành viên !!! -

Xin lỗi chứ mấy đứa anti hay mấy A.R.M.Y trẩu thíc theo phong trào í, đứa nào nhắc đến câu này lần nữa t tán hết từng đứa nha