Bỏ phiếu cấm hành nghề đối với Chi Pu -

Với mức độ vi phạm đạo đức và pháp lí (bản quyền quốc tế) nghiêm trọng của Chi Pu, chúng ta đặt mức độ nguy hiểm của nghệ sĩ này lên cấp S, cũng đồng nghĩa với việc Chi Pu là đối tượng phản cách mạng cấp nghiêm trọng.

 

Ai bỏ phiếu cấm hành nghề cho Chi thì bỏ vào đây. Thuận gõ T, chống gõ C.